GOLDMINE AVE DAREUSE

GOLDMINE AVE DAREUSE: Родители

Мать: ULTRA JULIANA JANTAR OF GOLDMINE
Отец: FRIA`S GIFT BRISTOL

GOLDMINE AVE DAREUSE: Котенок

  • dareus_10
  • dareus_5
  • dareus_6